You are hereHírolvasó / Hírforrások / Mai Ige

Mai Ige


Tartalom átvétel
Frissítve: 1 év 11 hét

Válaszd a békességes életet!

2017, július 10 - 21:52

„Éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” (2Korinthus 13:11)

Amikor Jézus kiküldte tanítványait, hogy prédikáljanak, azt mondta: „Ha pedig egy városba vagy faluba mentek ...

Figyelj Isten hangjára!

2017, július 9 - 20:40

„Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” (Ézsaiás 30:21)

Anglia egyik legjobb prédikátora úgy döntött, hogy felesége romló egészsége miatt nem utazik el Amerikába ...

Hogyan élhetsz győzelmes keresztyén életet?

2017, július 8 - 17:57

„A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” (Róma 13:14)

Ha komolyan gondolod, hogy győzelmes keresztyén életet szeretnél élni, akkor a következő három dolgot kell ...

Lelki egészség

2017, július 7 - 08:37

„Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” (3János 2)

János azt írta: „kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen ...

Válaszd Krisztust!

2017, július 6 - 20:49

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (János 3:36)

Nem számít, hányszor döntöttél rosszul a múltban, egyetlen jó döntéssel tiéd lehet a megváltás: ha ...

A dicsőítés ereje

2017, július 5 - 16:48

„… megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” (ApCsel 16:26)

A Bibliában azt olvassuk: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A ...

Az akaraterő gyengesége

2017, július 4 - 22:03

„Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (János 15:5)

Azt gondoljuk, hogy ha van elég akaraterőnk, akkor minden kísértést le tudunk győzni, amivel csak ...

Szeresd felebarátodat!

2017, július 3 - 15:52

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:39)

Ted Engstrom The Fine Art of Friendship [A barátság művészete] című könyvében tíz dolgot emel ...

Szeresd önmagadat!

2017, július 2 - 17:32

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:39)

Isten annyira szeret téged, hogy egyszülött Fiát adta megmentésedért. Azt kérded, mitől kellett megmenteni?

1) ...

Amikor jobb, ha nem szólalsz meg

2017, július 1 - 19:32

„Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” (Példabeszédek 29:11)

Az őszinteség és a jó kommunikáció az egészséges kapcsolat alapköve. Ez különösen is igaz a ...

Legyőzni a „képtelen vagyok rá” mentalitást

2017, június 30 - 19:13

Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait: parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők úgy is tekintettek ránk.” (4Mózes 13:33 RÚF)

Bármerre jársz, a gondolkodásmódodat magaddal viszed. Négyszáz évi egyiptomi rabszolgaság után Izráel fiaiban rabszolga mentalitás ...

Az imádság hozzáférés Istenhez

2017, június 29 - 18:15

„Őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” (Efezus 3:12)

Dr. James Kennedy mondta: „Olvastam egy érdekes könyvet, amit egy hitetlen ember írt, aki megpróbálta ...

Kezdd el most!

2017, június 28 - 19:43

„Az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, de az ostoba szeme a föld végén kalandozik.” (Példabeszédek 17:24)

A sikeres emberekben van valami közös: szokásuk megtenni azt, amire a sikertelen emberek nem hajlandók. ...

Valódi kapcsolatok építése

2017, június 27 - 15:41

„Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” (János 13:1 RÚF)

Az emberek naponta órákat töltenek közösségi oldalakon, például a Facebookon – sok esetben azért, mert ...

Valódi szépség

2017, június 26 - 19:11

„Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek… hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt.” (1Péter 3:3–4)

Diana hercegnőt a világ egyik legszebb nőjének tartották. De neki nem tetszett, amit a tükörben ...

Isten anyagilag is meg akar áldani

2017, június 25 - 14:32

„Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk.” (2Korinthus 9:11)

Ha adakozol arra, hogy az Úr imádságában kértek beteljesedjenek, „jöjjön el a te országod, legyen ...

Hogyan légy jó vezető?

2017, június 24 - 22:34

„Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását!” (Példabeszédek 9:9)

Akár a gyülekezetben hívott el vezetőnek Isten, akár az üzleti életben, akár a családodban, íme, ...

Hegyeket mozdító imák

2017, június 23 - 22:28

„… aki azt mondja ennek a hegynek…” (Márk 11:23)

Akkora a problémád, hogy hegyként tornyosul előtted? Jézus azt mondta: „Bizony mondom nektek, hogy aki ...

Ismerd be rejtett elfogultságodat!

2017, június 22 - 21:54

„Isten nem személyválogató.” (Apostolok cselekedetei 10:34 RÚF)

Sokan olyanok vagyunk, mint az imaórán az a hölgy, aki azt mondta, hogy mindenkit szeret. ...

Készséges és dacos gyermekek nevelése (2)

2017, június 21 - 20:31

„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől.” (Jakab 1:5)

Tegnap a készséges és a dacos gyermekeket hasonlítottuk össze. Minden szülő, akinek két vagy több ...