You are hereImage Galleries / Imaházak / Őrbottyáni imaház

Őrbottyáni imaház


By Kelédi Géza - Posted on 10 szeptember 2012

Őrbottyáni imaház

"...akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik... ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak...  Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára." És 56,6kk

I.Imaházépítés

Az Őrszentmiklósi gyülekezet életében is eljött a pillanat, amikor hajlékot kívánt magának. Az induló közösség úgy mint az apostoli időkben, családi háznál jött össze. Ez a Szabó féle porta volt, ahol Kornya is prédikált (ma Fő út 75. a régi lelkészlakás áll ezen a telken). A csupán 23 tagú gyülekezet nagyot remélt, és nagyot kapott a Toth Sámuel adományozta telken 1892-ben felépült az imaház, és ünnepélyesen átadták rendeltetésének. A 120 éves imaház szép épülete ma is eredeti formájában áll, a tatarozás, és hozzáépítés nem vették el hajdankori szépségét, sőt talán modern építészetünk szürkeségében fényesen hirdeti Isten munkáját. A felavatási ünnep kettős volt 1892-ben, ezen az alkalmon avatták Seres Sámuelt gyülekezeti vénné, körzeti munkássá. Ő pásztorolta az első években a gyülekezetet. A szolgálatot Udvarnoki András tőle vette át 1893-ban, mikor Hamburgból hazatért. Kelédi Géza

Címkék

Keresés

Baptista Hitvallás