You are hereAZ EMBERÉLET JELENTŐS ESEMÉNYEINEK ISTENTISZTELETEI

AZ EMBERÉLET JELENTŐS ESEMÉNYEINEK ISTENTISZTELETEI


By Kelédi Géza - Posted on 12 szeptember 2012

Gyászistentisztelet / Temetés

Jézussal ellentétben, nekünk mindnyájunknak meg kell halnunk. Csak egy áttetsző fátyol választja el a természeti világot a lelki világtól. Ez a  fátyol a halál. Krisztus azonban megtörte a halál hatalmát, és legyőzte a rebellis angyalok sörét erőit. Isten az angyali hatalom biztonságával veszi körül a halált, akik lüktető életet hoznak elő a sötétségből, bizonyságul a hívőknek: örököljük Isten országát.
A keresztény ember számára a halál az evilághoz láncoló kötelék elszakítását jelenti, hogy az angyalok a hívőket mennyei örökségükbe vihessék át. A halál tüzes szekér, ami elvisz a Király fényes birodalmának örökkévaló hajlékába, az Ünnepi vacsorára.
"...meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére." (Lk 16,22)  Lázárt angyalok kísérték a mennybe. Temérdek vígaszt nyújtott már  ez a történet  az embereknek a halálról elmélkedve (nekem is). Angyalok visznek Isten színe elé! Ezek a szolgáló lelkek, akik oly gyakran segítettek minket földi vándor utunk során, melletünk lesznek utolsó nagy földi tusánkban. A halál agónia, tusa. Pál „utolsó ellenségnek” nevezi (1Kor 5,26).

Bár Krisztus kereszthalála és feltámadása a halál fullánkját hatástalanította, még mindig olyan, mint egy félelmetes, homályos és áthatolhatatlan völgy. Angyalok lesznek azonban ott, hogy segítsenek minket.

D. L. Moody így szólt halálos ágyán: „A föld távolodik mögöttem, a menny tárulkozik előttem. Nem, ez nem álom... hanem szép elragadtatáshoz hasonló valami. Ha ez a halál, akkor jó...  Isten szólít, s nekem mennem kell.”  Majd így folytatta:  „ha olvassátok az újságokban, hogy D. L. Moody halott, egy szót se higgyetek el! Abban a percben élőbb leszek mint valaha. Feljebb hágok  ez ócska vályogviskóból (földi test) a halhatatlanság házába (lelki test), amelyet a mulandóság meg nem emészthet, amelyet a bűn be nem szennyezhet, Jézus dicsőséges testéhez hasonló testbe... Ami testtől született, az meghalhat. Ami Lélektől született, az örökké élni fog.”

A halál természetellenes, mert az ember életre és nem halálra teremtetett. Isten ítélete az az emberi bűnért az engedetlenség miatt. Isten Krisztus általi kegyelme nélkül visszatetsző látvány az. A Krisztus nélkül meghalók ravatala mellett állni — szörnyű élmény. De ott állni olyanok ravatala mellett, akik Krisztusban hunytak el: dicső és felemelő élmény.

A keresztyén ember nem tekinti tragédiának a halált. Sőt inkább úgy tekinti, hogy ez a véges időből az örökkévalóságba vezető utazás, és az öröm jellemzi. Az életre a halál völgyén keresztül vezet az út, de az egész út a győzelem jegyében zajlik. A minket kisérő angyalok rendelkeznek Jézus feltámadásának erejével és így biztosítják a sikeres mennybemenetelt a számunkra. Ámen

Billiy Garaham írta Kelédi Géza

 

Címkék

Keresés

Baptista Hitvallás